Utbyggingsavtale

Utbyggingsavtale – Plansak as Utbyggingsavtale i praksis v/ Magne Kjelstad plansak as   2 Hva er en utbyggingsavtale? Det er en avtale mellom utbygger, også kalt tiltakshaver, og kommunen om en privat utbygging og gjennomføring av vedtatt reguleringsplan (detalj- eller områderegulering). Utbyggingsavtalen pålegger oftest partene forholdsvis like store forpliktelser. Dette dreier seg ofte om veg, […]