Magne Kjelstad

Magne Kjelstad

Magne Kjelstad har utdannelse innen økonomi og ledelse fra University of Wales. Magne Kjelstad har jobbet som kommuneplanlegger i Ringebu kommune og kommunalteknisk leder I Kvitesøy. Etablerte Plansak AS i 2012 og har vært konsulent for en rekke reguleringssaker i bla. Oslo, Nittedal og Bærum. Magne Kjelstad har ellers god erfaring med byggesøknader.

Tilrettelegger og planlegger nå for import av elementbygg fra Bosnia som et prisgunstig alternativ til norske trebygg.

Kontor på Lillehammer.

Utdrag fra Magne Kjelstad CV

Se hele CV’en her

Fra 2012
Daglig leder og styreleder av PLANSAK AS og morselskapet Plansak.

2011 – 2012
Kommunalleder Teknisk, Kvitsøy komune
Plansaker, Byggesaker, Delingssaker. Ledelse av teknisk personale. Koordinering av konsulenter. Sekretær for planutvalget.
Bruker GisLine, E-sak, Windows, MS Office.

2007 – 2011
Kommuneplanlegger, Ringebu kommune
Prosjektleder: Planlegging, prosjektleder kommunedelplan for Kvitfjell, kommuneplanens arealdel og samfunnsdel, behandling av private reguleringsplaner, rådgivning etter PBL, prosjektledelse.
Bruker Microsoft Office, herunder MS Project, GisLine, ArcView, Lotus, Acos.

2004 – 2010
MBA, University of Wales
Fagkrets økonomi, finans, verdsettelse av store prosjekter, internrente, finansiell strategi, regnskap, organisasjon, ledelse.
Hovedoppgave innen utbyggingsavtaler, i forhold til daværende bygningslov, (1985) § 64,om utbyggingsavtaler, og dette sett i forhold til kommuneøkonomi, private selskaper og avtaleverk, samt vilkår for fritak fra merverdiavgift. Kommunen som byggherre, spesielt for VVA – prosjekter.

2003
Deleksamen til Master of Management, BI
1 av 3 fag som inngår i Master of Management: Næringsutvikling. Herunder fylkesplanlegging, dvs. regional næringsutvikling.

1998 – 2007
Rådgiver/prosjektleder, Oppland fylke
Næringsutvikling, analyse, evaluering, PL mål- og resultatstyring (BMS), Styringsgruppeleder analyse av merverdiavgift, PL tilskuddsordninger, rapportering, prosjektledelse, miljøplanlegging, beregninger internrente for vegprosjekter herunder bomveger, parkeringsplasser sykeshus. PL miljøfyrtårn, PL miljøinnkjøp, PL regionalt utviklingsprogram, samferdelsplanlegging, PL offentlig-private prosjekter (OPS). PL samfunnsplanlegging og analyse. Sekretær for Fylkes-ROS, Sekretær for Fylkets Miljøplan.
Brukte saksbehandlingssystemet Doculive, pg P360, MS Project for prosjektstyring, Windows og Office. ArcView brukt i planoppgaver. PANDA brukt i økonomiske oppgaver.