Vi ordner Byggesøknaden for deg!
• Byggesøknad
• Reguleringsplan
• Saksbehandling

Ta kontakt

Byggesøknad og plan utarbeides

Vedtaksbrev DIBK  

Sentral godkjenning