PLANSAK AS Planbeskrivelse for Detaljplan – reguleringsplan for boligområde i Bærum kommune 2015

Planbeskrivelse for Detaljplan – endring i reguleringsplan for boligområde i Bærum kommune 2015. August 2015.

FORSLAGSSTILLER: PLANSAK AS

 

Last ned fil