Memoona Hussain

Vi tok kontakt med Plansak AS gjennom mitt anbud. Etter å ha snakket med kontaktpersonen for firmaet fikk vi et positivt inntrykk. Vi fikk et godt tilbud og valgte å satse på det. Det er vi veldig fornøyd med i dag. Byggesaken vår var veldig komplisert og vi hadde allerede fått avslag. Plansak AS gjorde en god […]

Rammesøknad Ellingsrudveien 5B

Søknad om rammetillatelse Søknad om avkjørselsløyve Situasjonsplan Opplysninger gitt i nabovarsel Fasade Nord og Vest Fasade Sør og Øst Snitt A og B Utenomhusplan Gjennomføringsplan Boligspesifikasjon i Matrikkelen Følgebrev Vedlegg: Søknad om dispensasjon 12 ukers behandlingstid i Oslo kommune v/PBE