Risiko og sårbarhetsanalyse – Reguleringsplan for Hov sentrum