Olav Træland

Bor i en 10 år gammel bolig i Oslo. Den har kun midlertidig brukstillatelse. I forbindelse med snarlig salg av boligen, ser jeg at det ikke er tilrådelig å gå på markedet uten ferdigattest. Utbygger har gått konkurs og ikke mer å hente der. La inn en annonse på finn.no med forespørsel om hjelp om å skaffe ferdigattest hos kommunen. PLANSAK responderte. Fremskaffing av dokumentasjon og nødvendige befaringer gikk effektivt. Jeg fikk ferdigattesten fra kommunen i dag, kun etter to og en halv uke hos Plan og Bygningsetaten. Da har iallfall søknaden vært på stell. I plansaker med kommunen er det vanskelig å manøvrere på egen hånd. Godt fornøyd med PLANSAK.

Tlf. nr. 907 33 605
Epost olav.traeland@hydro.com