Lars Iversen

Vi trengte et firma som kunne overta rollen som ansvarlig prosjekterende/utførende/søker for vårt nesten ferdige byggeprosjekt. Jobben gikk ut på å fremskaffe nødvendig dokumentasjon for å ta over ansvaret fra tidligere entreprenør og søke kommunen om ferdigattest. Vi la ut en forespørsel på mittanbud.no og Magne Kjelstad hos PLANSAK tok kontakt. Hele prosessen inkludert tilbud, befaring og søknad ble utført effektivt og profesjonelt. Ferdigattesten fra kommunen ble gitt allerede 10 dager etter søknaden. Vi er svært fornøyd med gjennomføringen og PLANSAK kan absolutt anbefales.

Tlf. nr. 414 78 826
Epost lars.album.iversen@gmail.com