Storgata 8, Verna Hus, Lillehammer

Ferdigattest  fasadeendring oppføring av balkonger, Storgata 8 Fasade Storgata 8 3D Storgata 8 Mindre Fasadeendring Balkonger Føkgebrev Søknad Stogata 8 Situasjonsplan Storgata 8 Gjeldende Tegninger Storgata 8 Fasade Storgata 8 TILLATELSE TIL TILTAK – OPPFØRING AV BALKONGER

FASADE OG BRUKSENDRING AV VERNET HUS

Innledende søknadsnotat ST. OLAVS GATE 93 HAMAR – KORRIGERT FORESPØRSEL OM UTTALELSE I F M SØKNAD OM FASADEENDRING OG BRUKSENDRING E 2 Etasje ny E A20-02 Plan 1. Etasje E A20-03 Plan 2. Etasje E A20-04 Plan 1. Etasje Ny E A30 Snitt E A40 Fasader reviderte siste gjeldende pr.06.05.2021 E A72-101 3D Ny_Gammel E […]