Miljøsanering

Miljøsanering

Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 1:
Vi setter opp organisering, planlegging og gjennomføring av miljøkartlegging og miljøsanering.

Vi angir hvilke helse- og miljøskadelige stoffer man kan forvente å finne i byggematerialer og komponenter.

Vi angir påvisning, behandling og fjerning av farlig avfall i bygningskonstruksjoner, bygningsdeler og komponenter

Ta kontakt!