Overvann

Overvann

Etter flere store flomhendelser i senere år er det stort fokus på vannrelaterte naturfarer, men også på overvannshåndtering på den enkelte tomt, og bebygde områder.
Håndtering av overvann og drenering av infrastruktur er en sentral kunnskap for å kunne utvikle robuste prosjekter.
Denne kunnskapen er viktig i en periode hvor man forventer vesentlige klimaendringer.
Disse vil sannsynligvis medføre større nedbørsmengder i mesteparten av landet og større nedbørsintensiteter i kortere tidsperioder.
PLANSAK AS bistår med overvannsrapporter.