Olsen Bergs gate 27 – Godkjent bruksendring fra tomannsbolig til enebolig