Løkkeveien 12 – Arbeidstilsynet gir samtykke til tiltak