Eldorlia 4 – Bruksendring, fasadeendring med dispensasjon – Ferdigattest