Grønliveien 1 C

Ferdigattest til bruksendring, endring av terreng og oppføring av tilbygg

Storgata 8, Verna Hus, Lillehammer

Ferdigattest  fasadeendring oppføring av balkonger, Storgata 8 Fasade Storgata 8 3D Storgata 8 Mindre Fasadeendring Balkonger Føkgebrev Søknad Stogata 8 Situasjonsplan Storgata 8 Gjeldende Tegninger Storgata 8 Fasade Storgata 8 TILLATELSE TIL TILTAK – OPPFØRING AV BALKONGER

FASADE OG BRUKSENDRING AV VERNET HUS

Innledende søknadsnotat ST. OLAVS GATE 93 HAMAR – KORRIGERT FORESPØRSEL OM UTTALELSE I F M SØKNAD OM FASADEENDRING OG BRUKSENDRING E 2 Etasje ny E A20-02 Plan 1. Etasje E A20-03 Plan 2. Etasje E A20-04 Plan 1. Etasje Ny E A30 Snitt E A40 Fasader reviderte siste gjeldende pr.06.05.2021 E A72-101 3D Ny_Gammel E […]

Anastasios Rissos

Plansak AS hjalp meg med å løse problemet. Veldig profesjonell og tålmodig. Flink til å forklare alt jeg lurte på og på en måte som var meget forståelig siden jeg ikke hadde spesielt kunnskap med byggesøknader og byggesaker. Anbefales sterkt! Tlf. nr. 464 66 849 Epost arissos@hotmail.com