Kontroll av arbeid

Ansvar PLANSAK AS – Sorkedalsveien76B 2020 Kontrollerklæring Gisles vei7 2020 Undertegnet Ansvarsøknad – engveien31

Tom Houlder

Jeg engasjerte Plansak AS til å utarbeide en søknad om rammetillatelsefor takterrasse og balkong på et 4-etasjers bygg. Selv om dette var ettilsynelatende enkelt prosjekt, tilkom det en rekke formellekomplikasjoner knyttet til brannsikring, konstruksjonsikkerhet, flereboenheter, bruksendring, miljøhensyn, parkering, gamle tegninger, mv.Plansak AS manøvrerte fint gjennom alle paragrafene og søknaden blegodkjent.  I tillegg ga flotte, detaljerte […]

BRL Trondheimsveien5

Plansak AS hjalp Borettslaget Trondheimsveien 5 med søknadsprosessen rundt vindusbytte og fasadeendring av bygget vårt. Magne, daglig leder, var meget profesjonell, behjelpelig og imøtekommende! Anbefales på det sterkeste!

Skotbuveien

Skotbuveien 93 – Nabovarslet Fravik Tek 17 Søknad Følgebrev – Skotbuveien 93 Ansvarserkl Arkitektur Skotbuvn93 A10 Situasjonsplan A20 Planer A30 Snitt Fasader4 Terrengsnitt – Fasader4 Gjenpart – Nabovarsel Kommentar – Plansak Maalen Kvittering – Nabovarsel Naboprotest – Maalen

Anastasios Rissos – Nordre Follo

Utrolig fornøyd med jobben. Veldig profesjonelle. Anbefales på det sterkeste. Er veldig takknemlig for kommunikasjonen vi hadde og for tålmodigheten de viste mot meg.