Grønne tjenester

Miljøsanering

Miljøsanering Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 1: Vi setter opp organisering, planlegging og gjennomføring av miljøkartlegging og miljøsanering. Vi angir hvilke helse- og miljøskadelige stoffer man

Read More »

Overvann

Overvann Etter flere store flomhendelser i senere år er det stort fokus på vannrelaterte naturfarer, men også på overvannshåndtering på den enkelte tomt, og bebygde

Read More »

Blå – grønn faktor

Blå – grønn faktor Gode, klimatilpassede uterom med vegetasjon og vann. Blågrønn faktor skal bidra til bedre håndtering av overvann og bevaring, forbedring og opparbeidelse

Read More »